GOV.SI

Nakup novega klavirja po principu staro za novo

Predmet javnega naročila je nakup novega klavirja po principu staro za novo. Tehnične zahteve naročnika v zvezi s predmetom tega javnega naročila so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izbrani ponudnik bo naročniku dobavil novo glasbilo in od naročnika odkupil eno rabljeno glasbilo, to je klavir Kawai, model RX-2, letnik 1999.

Več na portalu javnih naročil