GOV.SI

Nakup naprave za magnetno resonanco 1,5 T - na Radiološkem oddelku v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje osmih let po poteku garancijske dobe

Nakup in namestitev naprave za magnetno resonanco 1,5 T - na Radiološkem oddelku v UKC Maribor, pripravo prostora z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo splošne medicinske in nemedicniske oprem ter vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje osem (8) let po poteku garancijske dobe.

Več na portalu javnih naročil