GOV.SI

Nakup letalskih kart

Predmet javnega naročila je nakup letalskih kart za obdobje štirih let od sklenitve okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum bo naročnik sklenil s petimi najugodnejšimi ponudniki.

Več na portalu javnih naročil