Skoči do osrednje vsebine

Nakup konzol za gole in polizolirane vodnike 2 leti

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je »Nakup konzol za gole in polizolirane vodnike 2 leti«, po specifikacijah iz 3. Poglavja - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, upoštevajoč merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik