Skoči do osrednje vsebine

Nakup in vzdrževanje novega kontejnerskega manipulatorja za potrebe RPL LJ II - lokacija Maribor

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je »Nakup in vzdrževanje novega kontejnerskega manipulatorja za potrebe RPL LJ II - lokacija Maribor«, ki obsega nakup novega kontejnerskega manipulatorja ter triletno redno oziroma intervalno vzdrževanje (servisiranje) in izvedbo izrednih servisov (odprava okvar) ter dobavo pnevmatik na lokaciji kupca, ki mora vključevati stroške materiala, nadomestnih delov, dela in morebitnih ostalih s servisiranjem povezanih stroškov. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z dobavo (tudi npr. prevozni stroški) predmeta javnega naročila na lokacijo kupca. Prekladalec kontejnerjev, ki je predmet javnega naročanja, mora ustrezati vsem zahtevam naročnika zapisanim v Tehničnih zahtevah.
Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi šolanje kadrov kupca za upravljanje in sprotno vzdrževanje.

Več na portalu javnih naročil