Skoči do osrednje vsebine

Nakup in vzdrževanje dodatnih SAP licenc ter implementacija programske rešitve SAP ERP v poslovanje družbe RGP d.o.o.

Predmet javnega naročila sestavlja:\n1. nakup dodatnih SAP licenc, \n2. izvedbo implementacije (rollout obstoječe) poenotene programske rešitve SAP ERP v družbo RGP d.o.o., odvisno družbo Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o., za 14 vsebinskih področij - poslovnih procesov (VP-PP) z vključitvijo integracij z zalednimi sistemi ter ostalimi ključnimi specifikami družbe RGP d.o.o.,\n3. vzdrževanje dodatnih SAP licenc v času od 1.1.2022 do 30.9.2023. \nPodrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - tehničnega dela dokumentacije (v nadaljevanju: tehnične specifikacije ali zaprti del), ki jo zainteresirani potencialni ponudniki pridobijo po pravilih v poglavju 7 dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil