GOV.SI

Nakup in dobava novega gasilskega vozila GVM-1 za PGD Jelendol - Dolina

Podrobnejši opis tehničnih specifikacij je razviden iz priložene razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil