Skoči do osrednje vsebine

Nakup higienskega materiala

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je »Nakup higienskega materiala« (v nadaljevanju tudi: higienski material in/ali blago), za obdobje 36 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma s posameznim naročnikom.
Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:
 sklop št. 1: Higienski papirnati proizvodi, izdelani iz pridelane vlaknine,
 sklop št. 2: Higiena rok,
 sklop št. 3: Splošni higienski material,

ki so podrobno opisani v ponudbenem predračunu in tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila.
Okvirne količine so opredeljene v ponudbenem predračunu, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije in je na voljo ponudnikom v elektronski obliki.

Predmet javnega naročila za sklop št. 1: Higienski papirnati proizvodi, izdelani iz pridelane vlaknine je okoljsko manj obremenjujoče blago, zato so pri oddaji predmetnega sklopa javnega naročila vključeni okoljski vidiki, in sicer na način, kot to določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17). V skladu z drugim odstavkom 71. člena ZJN-3, je naročnik določil tudi druge pogoje za izvedbo naročila, ki se nanašajo na okoljske vidike.

Več na portalu javnih naročil