GOV.SI

Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe Innorenew CoE

Predmet javnega naročila: je nakup energijsko učinkovite računalniške opreme. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v poglavju Tehnične specifikacije naročnika, ki je del predmetne razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil