Skoči do osrednje vsebine

Nakup energetsko učinkovitih računalnikov, strežnikov in tiskalnikov ter opreme za omenjene naprave, nakup tonerjev in servis obstoječih naprav

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je Nakup energetsko učinkovitih računalnikov, strežnikov in tiskalnikov ter opreme za omenjene naprave, nakup tonerjev in servis obstoječih naprav za obdobje 4 let. Javno naročila je razdeljeno v šest (6) sklopov, in sicer:

- SKLOP A: Nakup energetsko učinkovitih računalnikov in računalniške opreme
- SKLOP B: Nakup energetsko učinkovitih strežnikov
- SKLOP C: Popravila obstoječe strojne opreme
- SKLOP D: Nakup tiskalnikov in tiskalniške opreme
- SKLOP E: Nakup tonerjev in rezervnih delov za obstoječe tiskalnike
- SKLOP F: Vzdrževanje in popravila obstoječih tiskalnikov

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik ima za izvedbo predmetnega javnega naročila zagotovljena oziroma načrtovana sredstva v višini 680.000,00 EUR z DDV, in sicer za sklop A 300.000,00 EUR z DDV, sklop B 200.000,00 EUR z DDV, sklop C 10.000,00 EUR z DDV, sklop D 60

Več na portalu javnih naročil