Skoči do osrednje vsebine

Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik bo z najugodnejšim gospodarskim subjektom, izbranim v okviru tega postopka na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, sklenil okvirni sporazum za dobavo električne energije za obdobje dveh let.

Naročnik izvaja predmetni postopek oddaje javnega naročila skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).

Več na portalu javnih naročil