Skoči do osrednje vsebine

Nakup dveh aparatov za avtomatsko izolacijo DNA/RNA z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je nakup dveh aparatov za avtomatsko izolacijo nukleinskih kislin iz humanih vzorcev s pomočjo magnetne tehnologije z vzdrževanjem in dobava pripadajočih reagentov.

Naročnik zahteva vzdrževanje v času garancijske dobe (1 leta) in pogarancijske dobe petih (5) let od uspešne zapisniške primopredaje opreme.

Reagente, ki so predmet tega javnega naročila bo naročnik naročal skladno z določili okvirnega sporazuma. Ponudnik mora ponuditi reagente za predvideno skupno letno število 2.304 izolacij. Vrsta potrebnih reagentov je razvidna iz predračuna za reagente (OBR 11). Reagente bo naročnik plačeval po dejanski porabi.

V kolikor se bo v predvidenem obdobju pri naročniku število preiskav povečalo ali zmanjšalo oz. prišlo do zamenjave tehnologije, bo naročnik količine reagentov, navedene v predračunu ponudnika ustrezno zmanjšal, povečal ali celo ukinil.

Glede na merilo iz razpisa, bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo in okvirni sporazum za dobavo reagentov za obdobje dveh (2) let.

Več na portalu javnih naročil