GOV.SI

NAKUP ANESTEZIJSKEGA APARATA Z MONITORJEM ZA UPORABO V MAGNETNEM OKOLJU ZA UKC MARIBOR TER PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE APARATA ZA OBDOBJE PETIH LET PO POTEKU GARANCIJSKE DOBE

NABAVA ANESTEZIJSKEGA APARATA Z MONITORJEM ZA UPORABO V MAGNETNEM OKOLJU

Več na portalu javnih naročil