Skoči do osrednje vsebine

Najem in postavitev prireditvenih šotorov in pripadajoče opreme

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je najem in postavitev prireditvenih šotorov in pripadajoče opreme. Ponudniki morajo ponuditi vse zahtevane postavke. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah s prilogami in ponudbenem predračunu, ki sta sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Rok za postavitev zahtevanih prireditvenih šotorov s pripadajočo opremo je najpozneje do 25. 9. 2021. Izpolnitev obveznosti v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. V primeru zamude z izpolnitvijo se pogodba šteje za razvezano. Ponudnik bo zavezan podpisati pogodbo samo v primeru, da bo imel od podpisa pogodbe na voljo vsaj tri (3) koledarske dni za postavitev šotorov in pripadajoče opreme.\n\n

Več na portalu javnih naročil