Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnje in vzdrževanje Geoportala AKOS

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so nadgradnje in vzdrževanje Geoportala AKOS (https://gis.akos-rs.si/).

Naročnik je vzpostavil Geoportal AKOS, ki deluje na način, da pridobiva atributne podatke iz podatkovnih zbirk na strežniku naročnika (PostgreSQL in PostGIS) in jih grafično prikazuje (Geoserver). Arhitektura geoportala AKOS je sestavljena iz spletne strani, ki združuje grafične in atributne podatke v prikaze iz baz podatkov, s katerih spletna stran te podatke črpa, ter geografskega strežnika Geoserver, ki iz geometrskih in geografskih podatkov naredi slike.

Spletna stran je razvita v okolju Microsoft Visual Studio 2015. Gre za spletni projekt z arhitekturo ASP.NET MVC z uporabo Microsoft.NET Framework 4.5.2. Dodatne knjižice so iz NuGet odlagališča, ki se avtomatsko posodabljajo. Tabele in vpogledi v podatkovno bazo so pripravljeni z SQL skripto.

Naloge, ki so predmet tega javnega naročila, se nanašajo na programiranje, obenem pa je potrebno dobro poznavanje logike delovanja odprtokodnih rešitev PostgreSQL, PostGIS in Geoserver, ki jih naročnik uporablja pri geoportalu AKOS. Izbrani ponudnik bo izvajal naslednje naloge:

- sodelovanje z naročnikom pri spremembi strežniške arhitekture, ki zajema postavitev novih dodatnih strežnikov geografskih strežnikov in strežnika za aplikacijo (priprava okolja za primere posodobitev ter load balancinga),
- razvoj JSON skripte, ki bo omogočala zaposlenim pri naročniku dodajanje novih prostorskih slojev za prikazovanje na geoportalu AKOS po navodilih naročnika,
- prilagajanje aplikacije na spremembe struktur javnih podatkov,
- implementacija dodatnih posodobitev aplikacije (orodja iz knjižnic, servisi, grafike, filtri, prevod, ),
- prilagoditve aplikacije za prikazovanje dodatnih lastnih prostorskih slojev in posodobljenih obstoječih,
- svetovanje naročniku o potencialnih možnostih za izboljšave spletnega GIS pregledovalnika,
- vzdrževanje geoportala AKOS,
- svetovanje o možnostih za izboljšanje funkcionalnosti,
- skrb za nemoteno in učinkovito delovanje,
- identifikacijo in odpravo napak,
- skrb za informacijsko varnost podatkov, do katerih se dostopa preko spletnega GIS pregledovalnika,
- skrbno ravnanje s podatki in obveščanje o identifikaciji morebitnih varnostnih pomanjkljivosti,
- implementacija ukrepov za odpravo varnostnih pomanjkljivosti,
- skrb za kompatibilnost in implementacija rešitev za pravilno prikazovanje ob uporabi različnih spletnih brskalnikov,
- priprava in tolmačenje navodil v zvezi s spremembami in uporabo izboljšav v spletnem GIS pregledovalniku,
- izvedba projektnih nalog v povezavi s spletnim GIS pregledovalnikom po sprotnih navodilih naročnika,
- redna tedenska in mesečna poročanja o opravljenih aktivnostih in porabljenih urah, ločeno po dnevih in članih projektne skupine, skladno s sklenjenim okvirnim sporazumom,
- priprava končnega poročila po opravljenih aktivnostih, skladno s sklenjenim okvirnim sporazumom.

Naročnik ima razvit produkt, od izbranega ponudnika pa pričakuje podrobno seznanitev s celotno arhitekturo Geoportala AKOS in stanjem aplikacije po podpisu okvirnega sporazuma in pred pričetkom izvajanja del po okvirnem sporazumu za tekoč in nemoten pričetek izvajanja del.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik