Skoči do osrednje vsebine

NABAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava vodomerov ali merilnih vložkov za že vgrajena ohišja vodomerov (DN 20) s pripadajočimi radijskimi oddajniki ter opremo za radijsko odčitavanje vodomerov. Ponudnik lahko namesto izmenljivih vložkov ponudi tudi celoten vodomer, vendar pa morajo vgradne dolžine in vse zahtevane metrološke lastnosti ustrezati razpisnim zahtevam. \r\n\r\nKoličine, ki so navedene v poglavju tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so okvirne. Dinamiko nabave naročnik definira z vsakoletnimi dejanskimi potrebami.\r\n\r\nPodrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz opisa javnega naročila in iz tehničnih specifikacij, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.\r\n

Več na portalu javnih naročil