Skoči do osrednje vsebine

Nabava strežnikov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet tega javnega naročila je dobava strežnikov za potrebe operativnih služb, in sicer je naročilo razdeljeno na naslednje tri sklope:
- SKLOP 1: Nabava operativnih strežnikov;
- SKLOP 2: Nabava dodatnih strežnikov za razširitev obstoječega hiperkonvergenčnega virtualizacijskega strežniškega sistema;
- SKLOP 3: Nakup strežnikov za operativni fallback radarski tracker.

Natančne specifikacije in zahteve naročnika so opisane v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 283-13/4-2019 z dne 9. 12. 2019, ki je sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija).

Vsak ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali vse sklope skupaj. Iz oddane ponudbe mora biti jasno razvidno, za kateri sklop-e se ponudba oddaja.

Več na portalu javnih naročil