GOV.SI

Nabava, razvoj, uvajanje in vzdrževanje informacijske rešitve "Dokumentni sistem"

Nabava, razvoj, uvajanje in vzdrževanje informacijske rešitve "Dokumentni sistem". Obseg in vsebina predmeta javnega naročila sta razvidna iz tehničnih specifikacij, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil