Skoči do osrednje vsebine

Nabava opreme za površinsko analizo v spektroelektrokemijskih študijah

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema nabavo masne spektrometrije sekundarnih ionov z analizatorjem na čas preleta (angl. Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS). Podrobnejša specifikacija javnega naročila, roki dobave oziroma izvedbe ter ostale zahteve so razvidne iz priloge »Tehnične specifikacije«. Javno naročilo je enotno in ni razdeljeno na sklope.

Več na portalu javnih naročil