GOV.SI

Nabava novega kontejnerskega oprijemala za mostno dvigalo na KT Ljubljana

»Nabava novega kontejnerskega oprijemala za mostno dvigalo na KT Ljubljana«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z dobavo in montažo (tudi npr. stroški vse tehnične in ostale pripadajoče dokumentacije, prevozni stroški, nakladanje, razkladanje, carine,) predmeta javnega naročila na lokacijo kupca. Novo kontejnersko oprijemalo, ki je predmet javnega naročanja, mora ustrezati vsem zahtevam naročnika.

Več na portalu javnih naročil