Skoči do osrednje vsebine

Nabava nateriala za energetsko dejavnost - merilna oprema

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je prevzem in obdelava neprevzete mešane komunalne embalaže v skladu s 100.a členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 - ZIUZEOP).\r\nVlada Republike Slovenije je navedeno določbo ZIUZEOP sprejela z namenom reševanja stanja pri izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oziroma obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, katerih kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so presežene, zaradi česar iz razloga kopičenja odpadne embalaže obstaja tveganje za varstvo okolja in zdravje ljudi ter za doseganje predpisanih okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki. Izvajalcem javne službe je tako omogočeno, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave, pri čemer ZIUZEOP opredeljuje pogoje, pod katerimi se to lahko st

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik