Skoči do osrednje vsebine

Nabava in postavitev opreme za CTN Prireditveni oder in prostor (ponovitev postopka)

Predmet javnega naročila je: Nabava in postavitev opreme za CTN Prireditveni oder in prostor (ponovitev postopka) skladno s podanimi tehničnimi specifikacijami, definiranimi v posameznih postavkah popisa del v Obrazcu št. 7 (Tehnične specifikacije predračuna).\n\nPredmet javnega naročila mora biti dobavljen in postavljen skladno z določili razpisne dokumentacije v roku največ 60 dni od sklenitve pogodbe.\n\nDelitev javnega naročila na sklope: \nSklop 1: Dobava in montaža konstrukcije za razsvetljavo in ozvočenje prireditvenega odra.\nSklop 2: Dobava in montaža LED zaslona za prireditveni oder.\n\nPonudnik lahko odda ponudbo samo za posamezni sklop ali za oba sklopa.\nZa vsak sklop bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno ceno sklopa.\n

Več na portalu javnih naročil