Skoči do osrednje vsebine

Nabava in postavitev opreme za CTN Prireditveni oder in prostor

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je: Nabava in postavitev opreme za CTN Prireditveni oder in prostor skladno s podanimi tehničnimi specifikacijami, definiranimi v posameznih postavkah popisa del v Obrazcu št. 7 (Tehnične specifikacije predračuna).\r\n\r\nPredmet javnega naročila mora biti dobavljen in postavljen skladno z določili razpisne dokumentacije v roku največ 60 dni od sklenitve pogodbe.\r\n\r\nDelitev javnega naročila na sklope: \r\nSklop 1: Dobava in montaža konstrukcije za razsvetljavo in ozvočenje prireditvenega odra.\r\nSklop 2: Dobava in montaža sistema ozvočenja za prireditveni oder.\r\nSklop 3: Dobava in montaža LED zaslona za prireditveni oder.\r\nSklop 4: Dobava in montaža scenske razsvetljave za prireditveni oder.\r\n\r\nZa vsak sklop bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno ceno sklopa.\r\nPonudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba nanaša na celotno javno naročilo (vse sklope) ali le na posamezni sklop. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklop

Več na portalu javnih naročil