GOV.SI

NABAVA IN DOBAVA HRANE ZA POTREBE VDC NOVA GORICA ZA OBDOBJE DVEH LET

NABAVA IN DOBAVA HRANE ZA PRIPRAVO ZAJTRKOV, VRSTA IN KOLIČINA HRANE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA JE PO POSAMEZNIH SKLOPIH RAZVIDNA IZ PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Več na portalu javnih naročil