Skoči do osrednje vsebine

Mrliška vežica Velika Štanga

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik namerava zgraditi mrliško vežico v naselju Velika Štanga ( zemljišča s parc. št. 530/2, 531-del in 536/2 k.o. Štanga. Gre za gradnjo pokopališke stavbe z zunanjo ureditvijo kot manj zahtevnega objekta in gradnjo opornega zidu kot nezahtevnega objekta. Gradnja se izvede na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja. Tlorisna velikost pokopališke stavbe na stiku z zemljiščem je 8,84 m x 10, 40 m. V sklopu projekta se del obstoječe javne razsvetljave ukine in prestavi v podzemni vod, dogradi se nova javna razsvetljava. Delno se ukine javni vodovod, dogradi se nov vodovod. \n \n

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik