Skoči do osrednje vsebine

MODERNIZACIJA LOKALNIH CEST V OBČINI SREDIŠČE OB DRAVI

Rok za prijavo je potekel.

Investicija zajema
ureditev, dograditev, razširitev in izravnavo tamponskega ustroja vozišča na mestih, kjer bo to potrebno,
priprava podlage in izvedba asfaltne prevleke makadamskega cestišča obravnavanih cestnih odsekov v skupni dolžini 624 m in širine glede na naravne ovire in na količine prometa cestnega odseka, izvedba preplastitve dotrajanega asfalta,
ureditev bankin z merami 2 X 0,5 m,
ureditev meteorne kanalizacija v delu Mladinske ulice v Središču ob Dravi,
utrditev dovozov ter hišnih priključkov,
ureditev obcestnih muld, jarkov in odvodnjavanja, kjer se bo za to pojavila potreba,
ureditev cestne signalizacije na mestih, kjer bo to potrebno (pri JP 803-872 in nekategorizirani cesti postavitev stop znaka).

Poteki obravnavanih cestnih odsekov, ki so predvideni za modernizacijo, so sledeči:
LC 302-331
o začetek odseka: v križišču z JP 803-601, Šalovci Krčevina, pri domačiji Pavlič, Šalovci 48, 2277 Središče ob Dravi,
o konec odseka: pri meji z Občino Ormož pri mostu čez potok Humec,
JP 803-872
o začetek odseka: v križišču z JP 803-873, Mladinska ulica, pri Kulturnem domu Sokolana,
o konec odseka: pri domačiji Vodnik, Mladinska ulica 3, 2277 Središče ob Dravi,
nekategorizirana cesta v naselju Središče ob Dravi (
o začetek odseka: v križišču z LZ 304-621, Partizanska ulica, pri ORTRADE d.o.o., Partizanska ulica 12A, 2277 Središče ob Dravi,
o konec odseka: pri domačiji Jelovica, Partizanska ulica 12C, 2277 Središče ob Dravi.

Več na portalu javnih naročil