Skoči do osrednje vsebine

LABORATORIJSKO POHIŠTVO IN OPREMA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava in montaža laboratorijskega pohištva in opreme, ki mora biti terminsko usklajena z izvajalcem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (GOI dela) v okviru prenove Diagnostičnega laboratorija naročnika. Dokončanje GOI del prenove Diagnostičnega laboratorija je predvideno do 01.02.2023. Cilj usklajenega delovanja izvajalcev del oz. istočasnost izvajanja del na/v objektu je čimkrajši zamik oz. motnja v delovnem procesu dejavnosti Diagnostičnega laboratorija naročnika. Ponujeno pohištvo in oprema morata v celoti ustrezati zahtevam in pogojem, ki so posredovani v dokumentaciji vezani na predmetno javno naročilo.

Več na portalu javnih naročil