Skoči do osrednje vsebine

Komunalna ureditev Murski Črnci- ulica do ČN- II.FAZA

Rok za prijavo je potekel.

Naročilo male vrednosti "Komunalna ureditev Murski Črnci- ulica do ČN- II. FAZA" zajema dela v zvezi s komunalno ureditvijo, ki zajema:
- gradbeno-obrtniška dela (cesta, meteorna kanalizacija, delno vodovod in delno fekalna kanalizacija)
- elektro inštalacije in elektro oprema (javna razsvetljava in telekomunikacije) v delu naselja Murski Črnci (parcelne št. 1397/1 do 1397/11 k.o. Murski Črnci).

Več na portalu javnih naročil