GOV.SI

KOMUNALNA OPREMA NOVE POSELITVE V ZAGONU

Predmet javnega naročila je izvedba komunalne infrastrukture zajema izgradnjo komunalne opreme za osem zazidalnih parcel za stanovanjsko gradnjo, ki zajema izgradnjo ceste dolžine cca 120 metrov, komunalne kanalizacije s priključki do posameznih parcel v dolžini cca 160 metrov, padavinske kanalizacije s priključki do posameznih parcel v dolžini cca 160 metrov, vodovodnega omrežja s priključki do posameznih parcel v dolžini cca 160 metrov in urejanje cestne razsvetljave z elektro omrežjem, ki zajema le izvedbo kabelske kanalizacije.

Več na portalu javnih naročil