GOV.SI

KATETRI IN SETI ZA MERJENJE ZNOTRAJ LOBANJSKEGA TLAKA, TEMPERATURE IN KISIKA

Ponudnik mora ponuditi 100% razpisanih vrst in količin blaga iz javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil