Skoči do osrednje vsebine

JPE-SOP-206/22 - Dobava materiala za izvajanje strojnih del na plinovodnem omrežju naročnika po sklopih

Rok za prijavo je potekel.

Dobava materiala za izvajanje strojnih del na plinovodnem omrežju naročnika po naslednjih sklopih:\r\n10. sklop: Fazonski kosi za PE cevi\r\n11. sklop: PE cevi\r\n12. sklop: Omarice za glavno plinsko zaporno pipo\r\n14. sklop: Cestne kape\r\nNaročnik je v predhodno izvedenem postopku zbiranja ponudb po postopku oddaje naročila male vrednosti št. JPE-SOP-67/21 za 10. sklop, 11. sklop, 12. sklop in 14. sklop predčasno izčrpal vrednosti iz 4. člena okvirnega sporazuma.

Več na portalu javnih naročil