Skoči do osrednje vsebine

JPE-SOP-175/21 - Dobava materiala za izvajanje strojnih del na plinovodnem omrežju naročnika po sklopih

Dobava materiala za izvajanje strojnih del na plinovodnem omrežju naročnika po sklopih . \nNaročnik v predhodno izvedenem postopku zbiranja ponudb po postopku oddaje naročila male vrednosti št. JPE-SOP-67/21 za 5. sklop, 15. sklop, 18. sklop in 20. sklop ni pridobil dopustne ponudbe.

Več na portalu javnih naročil