Skoči do osrednje vsebine

JP888611 Pokopališka

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječe javne poti JP888611 Pokopališka cesta v dolžini ca. 285 m in izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini 292m v območju Pokopališke ceste s priključitvijo na obstoječo fekalno kanalizacijo.

Več na portalu javnih naročil