Skoči do osrednje vsebine

JEKLENO LOČNO PODPORJE IN VEZNI MATERIAL

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava predmeta naročila »JEKLENO LOČNO PODPORJE IN VEZNI MATERIAL« in je razdeljeno na štiri (4) sklope:\n1. SKLOP A: JEKLENO LOČNO PODPORJE TH29\n2. SKLOP B: SPREDNJI IN ZADNJI PAS OBJEMKE TH29\n3. SKLOP C: VIJAK M24 Z MATICO \n4. SKLOP D: STREME OBJEMKE \nPrijavitelji lahko oddajo ponudbo za vsak posamezen sklop posebej, za več sklopov ali za vse sklope skupaj.\nVariantne ponudbe po določilu 72. člena ZJN-3 niso dopustne.\n\nZahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih zahtev naročnika, ki so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.\n\nIzbrani dobavitelj za posamezni sklop tega javnega naročila bo s pogodbo dogovorjene dobave izvajal v obdobju dvanajst (12) mesecev od datuma podpisa pogodbe.\n\nDobavitelj bo moral blago (jekleno ločno podporje) dostavljati v skladišče naročnika na svoje stroške (DDP Premogovnik Velenje). V obdobju enega leta je predvideno večje število dobav, ki bodo logistično smiselne (odvisno od s

Več na portalu javnih naročil