Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v K.O. 2492-SLAVINA

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo solastniškega deleža RS (1/3) na nepremičninah, parc. št. 124/1 in parc. št. 125, vse k.o. 2492-Slavina. Podrobnejše informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki ga dobite v spodnjem dokumentu. Ponudbo oddate, najkasneje do 1.6.2020, na obrazcu, ki je označen kot priloga 1 in je sestavni del povabila.

Iskalnik