Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v K.O. 2321-GRADIŠČE

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo solastniškega deleža RS (4307/10000) na nepremičninah, parc. št. *76/10 in parc. št. 500/1, vse k.o. 2321-Gradišče. Podrobnejše informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki je objavljen v spodnjem dokumentu. Ponudbo oddate, najkasneje do 1.6.2020, na obrazcu, ki je označen kot priloga 1 in je sestavni del povabila.

Iskalnik