Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine v K.O. 2492-Slavina

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja povabilo k oddaji ponudbe za nakup solastniškega deleža RS (1/3) na nepremičninah, parc. št. 124/1 in parc. št. 125, vse k.o. 2492-Slavina. Podrobnejše informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki je objavljen v spodnjem dokumentu. Ponudbo oddate, najkasneje do 30. 3. 2020, na obrazcu, ki je označen kot priloga 1 in je sestavni del povabila.

Obvestilo

Zaradi ukrepov ob epidemiji koronavirusa zainteresirane ponudnike prosimo, da ponudb ne oddajajo osebno ampak samo po pošti ali na naš e-naslov: gfu.fu@gov.si.

Odpiranje prispelih ponudb ne bo 1.4.2020. O novem datumu odpiranja ponudb bodo obveščeni vsi zainteresirani ponudniki.

Iskalnik