Skoči do osrednje vsebine

Javno naročilo za zamenjavo toplotnih postaj z okoljsko manj obremenjujočimi in vgradnjo okoljsko manj obremenjujoče toplotne črpalke

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila obsega zamenjavo toplotnih postaj na lokacijah Cankarjeva 74, Cankarjeva 76 in Cankarjeva 82 ter vgradnjo toplotne črpalke v toplotno postajo na Ulici Gradnikove brigade 47. Natančna vsebina del je razvidna iz popisov del. Rok za izvedbo del je 27.9.2019. Naročnik bo ponudnika pozval k podpisu pogodbe v primeru, da mu bo lahko zagotovil najmanj 30 dni od podpisa pogodbe do roka za izvedbo del. V primeru, da bo odločitev o oddaji naročila pravnomočna po 28. 8. 2019, lahko ponudnik pristopi k izvedbi pod pogojem, da se zaveže, da bo dela kljub kasnejšemu podpisu pogodbe izvedel do predpisanega roka 27. 9. 2019. V primeru, da v letu 2019 do podpisa pogodbe ne pride, bo izbrani ponudnik zavezan izvesti dela pod istimi pogoji predvidoma v aprilu, maju ali juniju 2020 z rokom izvedbe 30 dni, vendar le pod pogojem, da bo naročnik za to imel zagotovljena sredstva. V primeru, da naročnik zagotovljenih sredstev ne bo imel, bo skladno z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3 odstopil od

Več na portalu javnih naročil