Skoči do osrednje vsebine

Javno naročilo za zamenjavo toplotnih postaj z okoljsko manj obremenjujočimi in vgradnjo okoljsko manj obremenjujoče toplotne črpalke

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila obsega zamenjavo toplotnih postaj na lokacijah Cankarjeva ulica 78 in Cankarjeva ulica 84 v Novi Gorici. Natančna vsebina del je razvidna iz popisov del. Rok za izvedbo del je 27. 9. 2020. Naročnik bo ponudnika pozval k podpisu pogodbe v primeru, da mu bo lahko zagotovil najmanj 30 dni od podpisa pogodbe do roka za izvedbo del. V primeru, da bo odločitev o oddaji naročila pravnomočna po 28. 8. 2020, lahko ponudnik pristopi k izvedbi pod pogojem, da se zaveže, da bo dela kljub kasnejšemu podpisu pogodbe izvedel do predpisanega roka 27. 9. 2020. V primeru, da v letu 2020 do podpisa pogodbe ne pride, bo izbrani ponudnik zavezan izvesti dela pod istimi pogoji predvidoma s pričetkom v maju 2021 z rokom izvedbe 30 dni, vendar le pod pogojem, da bo naročnik za to imel zagotovljena sredstva. V primeru, da naročnik zagotovljenih sredstev ne bo imel, bo skladno z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3 odstopil od izvedbe javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil