Skoči do osrednje vsebine

JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA PRIZIDAVE, NADZIDAVE IN REKONSTRUKCIJE OŠ 8 TALCEV V LOGATCU

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema izvedbo projektne dokumentacije PZI in PID, izvedbo vseh potrebnih gradbenih del ter dobavo opreme za kuhinjo in pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj za predajo objekta naročniku (npr. uporabno dovoljenje) za prizidavo, nadzidavo in rekonstrukcijo OŠ 8 talcev, Notranjska cesta 3 v Logatcu.

Projekt se bo izvajal v 2 vzporednih fazah, kot sledi:
1. faza: Izvedba projektne dokumentacije PZI, izvedba vseh GOI del, izdelava PID projektne dokumentacije ter pridobitev uporabnega dovoljenja
2. faza: Izvedba kuhinje (dostava in montaža opreme) po PZI dokumentaciji naročnika

Predmet razpisa je razdeljen na 2 skopa:
1. SKLOP: »GOI dela«, ki obsega izvedbo vseh del v fazi 1.
2. SKLOP: »Oprema kuhinje«, ki zajema izvedbo vseh del v fazi 2.

Več na portalu javnih naročil