GOV.SI

Javno naročilo male vrednosti za dobavo pisarniškega potrošnega materiala in predpisanih obrazcev

Dobava papirja za tiskanje in drugega pisarniškega potrošnega materiala.

Več na portalu javnih naročil