GOV.SI

JAVNO NAROČILO GRADENJ PO POSTOPKU MALE VREDNOSTI »SANACIJA STREHE NA STAVBI UPRAVNE ENOTE ŠKOFJA LOKA«

Sanacija strehe ma objektu Upravne enote Škofja Loka

Več na portalu javnih naročil