Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle stare 55 let ali več

V Uradnem listu je objavljen Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022. Slovenski regionalni razvojni sklad bo razpisno dokumentacijo za omenjeni razpis objavil v aplikaciji e-Rsklad.

Potencialnim prijaviteljem svetujemo, da se v aplikacijo predhodno prijavijo (preko povezave https://www.r-sklad.si/). V tej aplikaciji bodo na voljo tudi vprašanja in odgovori v zvezi s predmetnim javnim razpisom.

Upravičeni vlagatelji ter ciljne skupine javnega razpisa: Na javni razpis lahko kandidirajo podjetnik posameznik, pravne osebe, vključno z javnimi in zasebni zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države (sindikati). Organizacije iz prejšnjega odstavka se lahko na predmetni javni razpis prijavijo, če so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu.

Prvi rok za oddajo vloge je 10. junij 2022.