Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu z namenom zagotavljanja normativnih oziroma manjkajočih površin in/ali investicij, s katerimi se zagotavljajo potresne in statične varnosti vzgojno-izobraževalnih objektov.

Dne 6. 3. 2020 je bila v Uradnem listu RS, št. 14/2020 objavljena sprememba besedila Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021. Ta se, upoštevaje 24. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), spremeni tako, da se zagotovi ustrezno/pravično vrednotenje prijavljenih projektov. Omenjena dopolnitev ne vpliva na druga določila razpisa.

ZARADI UKREPOV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE PROTI KORONA VIRUSU TER NAPOVEDI SPREMEMBE PRORAČUNA RS, SE ZAČASNO USTAVI POSTOPEK IZVEDBE RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VRTCIH IN OSNOVNEM ŠOLSTVU V REPUBLIKI SLOVENIJI V PRORAČUNSKEM OBDOBJU 2020 – 2021.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

investicije.mizs@gov.si

Sabina Čamernik

s.camernik@gov.si

in

Janja Smrke Šikovc

janja.smrke-sikovc@gov.si