Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog pregledov na kraju samem

Rok za prijavo je potekel.

Dne 10. 6. 2022 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje pregledov na kraju samem iz naslova kmetijske in ribiške politike, ki jih na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) izvaja Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Javno pooblastilo se podeli za obdobje izvajanja intervencij in podintervencij skupne kmetijske politike 2023-2027. Nosilec javnega pooblastila je dolžan naloge, ki so predmet javnega pooblastila, izvajati skladno z določbami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so v času objave javnega razpisa na voljo preko elektronske pošte. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti na elektronski naslov aktrp@gov.si, pri čemer se navede sklic: »ZA JAVNI RAZPIS št. 3316-9/2022«.

Več informacij v zvezi z javnim razpisom najdete v Uradnem listu RS - 081/2022.

Vse priloge, ki so obvezni del prijave na javni razpis, najdete v nadaljevanju.