Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih-B5

Rok za prijavo je potekel.

Kratka vsebina javnega razpisa:
upravičenci: podjetja, s.p. in zadruge
posojila do 1 mio EUR, z ročnostjo vračila do 10 let in možnostjo koriščenja moratorija do 5 let
ugodna obrestna mera
upravičeni stroški: nakup ali gradnja poslovnih prostorov, nova/rabljena oprema ali stroji, neopredmetena sredstva
elektronska oddaja vloge in hitra obravnava,
razpisni roki: 2. avgust, 20. september in 25. oktober

Več na portalu javnih naročil