Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis je namenjen spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave oziroma obdelave lesa
Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Najnižja višina subvencije je 250.000 EUR, najvišja pa 2.500.000 EUR.
Upravičeni stroški so nakup novih strojev in opreme, nakup programske opreme in stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene.

Kontakt

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi