Skoči do osrednje vsebine

Izvedba raziskav s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je Izvedba raziskav s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev. Javno naročilo je razdeljeno v dva (2) sklopa, in sicer:\r\n\r\n- SKLOP A (Raziskava in analiza stanja mesečnih izdatkov gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij 2022),\r\n- SKLOP B (Raziskava o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - splošna in poslovna javnost)\r\n\r\nZahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. \r\n\r\nNaročnik ima za izvedbo predmetnega javnega naročila zagotovljena oziroma načrtovana sredstva v višini 8.770,49 EUR z DDV, in sicer za sklop A 3.442,62 EUR brez DDV in za sklop B 5.327,87 EUR brez DDV. Ponudbe, ki bodo za posamezen sklop presegale višino zagotovljenih oziroma načrtovanih sredstev pri naročniku, bodo v tem sklopu izločene kot nedopustne.

Več na portalu javnih naročil