Skoči do osrednje vsebine

Izvedba projektantskih storitev za obnovo palače De Belli

Rok za prijavo je potekel.

Celotno javno naročilo je razdeljeno na štiri (4) faze in sicer:
- 1. faza izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) in geodetski posnetek obstoječe stavbe (palače De Belli);
- 2. faza izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD);
- 3. faza izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev;
- 4. faza vključuje izvajanje projektantskega nadzora, za obnovo Palače DeBelli v Kopru na naslovu Cankarjeva ulica in izdelavo Projekta izvedenih del (PID).

Več na portalu javnih naročil