Skoči do osrednje vsebine

\"Izvedba projekta: Šentjernejska učna pot\"

Rok za prijavo je potekel.

V sklopu ureditve Šentjernejske učne poti se bo izvedla povezovalna pot iz litega vidnega betona ob kateri bodo urejene posamezne programske vsebine.\nObmočje urejanja obsega več sklopov ureditve, kjer ima vsak svojo vsebino:\n1. prosta zelena površina med KZ in Vrtcem Čebelica, kjer bo urejeno šentjernejsko polje z namestitvijo gibalnih naprav\n2. ob občinski stavbi do platoja pred občino bo izvedena klančina z gibalno ovirane osebe\n3 . vzhodni del gostišča pri Jerneju z obnovo kozolca z namenom ohranjanja kulturne dediščine.\n4. južno vzdolž igrišča vrtca Čebelica bodo gredice z medovitimi rastlinami\n5 in 6. prosta zelena površina med ZD in OŠ Šentjernej bo osrednji del z otroškimi igrali, rožo vetrov, e knjigo in minutnikom\n7. zahodno ob osnovni šoli Šentjernej se uredi učilnica na prostem s temo krakovskega gozda.\n\nPovezovalna pot iz litega vidnega betona bo širine 1,50 m z razširitvami. V sklopu poti bodo izvede klopi iz litega betona. \nCelotno območje bo hortikulturno urejeno z zasad

Več na portalu javnih naročil